Rimado
  


Všeobecné podmínky

 
Subjekt registrace
Do katalogu firem lze zaregistrovat pouze firmy, společnosti a instituce, které mají místo podnikání, sídlo nebo pobočku či provozovnu na území České republiky.
 
IČ a DIČ
IČ je jedinečným identifikátorem registrace do katalogu firem a slouží jako přihlašovací jméno (login). Nebylo-li vám přiděleno IČ, kontaktujte nás na adrese: firmy@rimado.cz.
DIČ vyplňte pouze v případě, že jste plátci DPH.
 
Obchodní název
Obchodní název musí být zadán tak, jak je uveden v živnostenském, obchodním nebo jiném obdobném rejstříku a to včetně právní formy subjektu. Pokud si přejete uvést v katalogu firem odlišný Obchodní název než je oficiální, kontaktujte nás na adrese firmy@rimado.cz.
 
Obecně známý název
Obecně známý název subjektu uveďte pouze v případě, že tento existuje a je běžně užíván.
 
Adresa subjektu
Adresa subjektu v kroku 1 - Základní údaje musí být uvedena tak, jako je uvedena v živnostenském, obchodním nebo obdobném rejstříku. Tato adresa neslouží k regionalizaci Katalogu firem.
 
Údaje pro komunikaci
Údaje pro komunikaci slouží pouze pro komunikaci s admistrátorem katalogu. Tyto údaje nebudou nikde uveřejňovány. Heslo pro případné aktualizace vašich údajů musí obsahovat minimálně 5 znaků, z toho alespoň jedno velké písmeno a jedno číslo. V případě zapomenutého hesla nás kontaktujte na e-mail: firmy@rimado.cz. Heslo pro editaci vám bude zasláno.
 
Registrace činností
V rámci bezplatné registrace můžete zaregistrovat až pět činností. Máte-li zájem o registraci většího počtu činností, kontaktujte nás na adrese firmy@rimado.cz. Titulek činnosti má kapacitu 100 znaků včetně mezer. Zde uvádějte název a stručný popis vaší činnosti. Do kolonky URL stránek uvádějte hlavní stránku registrovaného subjektu. Pokud subjekt nemá stránky, tuto adresu ničím nenahrazujte. Kolonka zůstane prázdná. Popis činnosti má kapacitu 250 písmen a můžete zde uvést podrobnější informace o registrované činnosti. Tento popis musí být věcný, přesný a musí být uveden v českém jazyce.
 
Kontaktní adresa činnosti
Zde uveďte přesnou kontaktní adresu registrovaného subjektu.
 
Kontaktní osoby
V rámci bezplatné registrace můžete uvést jednu kontaktní osobu. Máte-li zájem o uvedení více kontaktních osob, kontaktujte nás na adrese firmy@rimado.cz
 
Zařazení do kategorie
Zařazení do kategorie probíhá od abecedního zařazení, přes výběr kategorie až po zařazení do podkategorie. Svůj odkaz můžete zařadit do nejvýše 10 kategorií. Máte-li zájem o zařazení do dalších kategorií, kontaktujte nás na adrese firmy@rimado.cz.
 
Logo firmy
Logo typu image nahrávejte ve formátu jpg, png nebo gif. Maximální velikost 160 x 160px. Pokud budete nahrávat větší rozměry, bude logo automaticky upraveno na uvedený rozměr.
 
Provozovny
V rámci registrované činnosti můžete zapsat nejvýše 3 provozovny. Máte-li zájem o zapsání většího počtu provozoven, kontaktujte nás na adrese firmy@rimado.cz
 
Rekapitulace registrované činnosti
Pozorně překontrolujte zadané údaje. V případě opravy zadaných údajů vyberte příslušnou položku z levého menu. V případě bezplatných odkazů rozhodují o konečné podobě zápisu administrátoři. Jedná se například o zařazení do kategorií, změnu popisu činnosti apod. O těchto změnách bude registrovaný subjekt informován.
 
Závěrečná ustanovení

Zápis zaregistrovaného subjektu nebo jeho internetové prezentace nesmí obsahovat žádná ustanovení, která by odporovala právnímu řádu České republiky nebo obecně uznávaným mravním hodnotám. Firma Roman Vlach si vyhrazuje právo na zasílání emailů, které jsou potřebné pro komunikaci s registrovaným subjektem či jeho statutárním orgánem nebo pro zasílání všeobecných informací týkajících se změn v Katalogu firem. 

PRAVIDLA REGISTRACE

 
Copyright 1997 - 2018 All rights reserved, technology & design by RIMADO Czech Republic
stránky jsou vytvářeny a spravovány publikačním systémem adSYSTEM.